xDSL
Digital Subscriber Line
Deze technologie moet sneller toegang tot het net mogelijk maken via bestaande telefoonlijnen. xDSL is de verzamelnaam voor een aantal technieken die over gewone telefoonlijnen een zeer hoge digitale snelheid bieden. We kunnen zeven varianten onderscheiden:
1. ADSL
    Asymetric DigitalSubscriber Line.
2. CDSL
    Consumer Digital Subscriber Line.
3. HDSL
    High Bit-rate Digital Subscriber Line.
4. RADSL
    Rate-Adaptive Digital Subscriber Line.
5. SDSL
    Symetric Digital Subscriber Line.
6. VDSL
    Very-high-rate Digital Subscriber Line.
7. ISDL
    Dat een combinatie van DSL en ISDN behelst.
Alle zeven maken gebruik van het feit dat de huidige koperen kabels een veel grotere bandbreedte aankunnen dan momenteel voor telefonie wordt gebruikt. De bandbreedte voor spraak is ongeveer 4 kHz, wat niet zozeer aan de kabels ligt, als wel aan de schakelapparatuur, de analoog/digitaal omzetters bij de verschillende centrales en de gebruikte filters. De kwaliteit en lengte van de koperen kabels zelf is bij gewone telefonie nauwelijks van invloed. De telefoonkabels die van de abonnee naar de centrale lopen kunnen een veel hogere bandbreedte verwerken en dat is precies waarop de xDSL-technieken inspelen.