N-AMPS
Narrowband Advanced Mobile Phone System
Variant van AMPS met een kanaalafstand van slechts 10 kHz. Verdrievoudigde capaciteit. Ge�mplementeerd door enkele operators in afwachting van IS-95.
N-ISDN
Narrowband Integrated Services Digital Network
Hiermee wordt gewoon ISDN bedoeld, dus het ISDN dat op basis van 64 kbit/s kanalen werkt.
NAP
Network Access Providor
Een andere naam voor de leverancier van telecommunicatie en aanverwante diensten.
Navigatiesysteem
Systeem bestaande uit digitale kaarten voor de infrastructuur en satelietnavigatie voor de plaatsbepaling.
NEXT
Near-End Crosstalk
De ruis tussen lijn paren aan het einde van een telefoonswitch. De XT is de elegante afkorting voor crosstalk
NFC
Near Field Communication
Een draadloze technologie van Philips en Sony die diverse soorten consumentenelektronica in staat moet stellen onderling te communiceren. De technologie is gebaseerd op een radiofrequentie warmee mobiele telefoons, handhelds, pc"s, digitale camera"s over een afstand van 20 centimeter met elkaar kunnen "praten". De communicatie vindt plaats met een snelheid van 212 kilobit per seconde. De draadloze technologie werkt samen met Philips" Mifare- en Sony"s Felicia-smartcards. Deze kaarten bevatten een microprocessor en zijn bedoeld voor opslag van bijvoorbeeld identificatiegegevens of financiële informatie. Het al langer bestaande Bluetooth maakt ook draadloze communicatie mogelijk, maar de techniek van Sony en Philips werkt ook in combinatie met andere draadloze technologieën. NFC heeft in tegenstelling tot Bluetooth geen permissie van de gebruiker nodig voor de apparaten contact leggen.
NI-1
ISDN-protocol voor het D-kanaal in Amerika.
NMEA
National Marine Electronics Association
Een organisatie die de standaard voor communicatie via GPS-ontvangers definieert, zodat deze kunnen communiceren met andere communicatieapparatuur.
NMT
Nederlands Mobiel Telefoonnet
Geëxploiteerd door Het Mobiele Netwerk van PTT Telecom (voorloper KPN). Biedt de mogelijkheid in Nederland en delen van Europa (Scandinavië, Estland, Letland en Zwitserland) te bellen en gebeld te worden.
Nordic Mobile Telephone
Analoog cellulair systeem voor mobiel telefonie. Gsm kan worden beschouwd als het digitale alternatief voor NMT.
NRC
Nummercentrale
KPN-benaming voor een Local Exchange.
NSS
Network & Switching Sub-System
Onderdeel van de gsm-systeemarchitectuur.
NT
Network Termination unit
In ISDN -terminologie bestaat er zowel een NT1 als een NT2. De NT1 is de aansluitdoos bij de abonnee. Het is dus letterlijk het eindpunt van het netwerk, waar tevens de verantwoordelijkheid van de operator ophoudt. De NT2 bevindt zich op de customer premises en valt meestal onder de verantwoordelijkheid van de abonnee; de NT2 heeft een schakelfunctie. Een voorbeeld van een NT2 is een PBX.
Network Terminator
Verzorgt de communicatie tussen de wijkcentrale en de telefoontoestellen in huis.
NT1
Network Termination 1
Scheidingspunt tussen het Euro-ISDN-netwerk en de huis/bedrijfsinstallatie.
Number Portability
Nummerportabiliteit
Het meenemen van een in gebruik zijnd telefoonnummer van de huidige aanbieder naar een nieuwe. Deze mogelijkheid is in Nederland volgens de nieuwe telecommunicatiewet verplicht gesteld per 1-1-1999. De overdracht of het meenemen van een nummer kan ook betrekking hebben op een andere dienst of centrale. Number portability wordt gezien als een voorwaarde voor concurrentie op het gebied van telefonie.
Nummercentrale
KPN-benaming voor een Local Exchange.
NVPN
National Virtual Private Network
PTT Telecom (voorloper KPN) introduceerde het NVPN. Dit netwerk steunt op een goedkopere en eenvoudiger manier dan een privé-netwerk, vestigingen van bedrijven op elkaar af. De oplossing moet vooral uitkomst bieden voor telewerkers. Omdat zij hun telefoonaansluiting zowel privé als zakelijk gebruiken is er de mogelijkheid telefoontjes direct op de kosten van de werkgever te laten schrijven.