i-mode
Techniek voor de mobiele telefoon. I-mode is niet alleen mobiel bellen, maar ook e-mail ontvangen en versturen tot duizend karakters, en foto"s, plaatjes en screensavers bekijken.
IDSL
Een combinatie van DSL en ISDN. Technische gegevens: Download snelheid: 0.128 Mbps. Upload snelheid: 0.128 Mbps. Maximale afstand abonnee-centrale: 5,5 km.
IMSI
International Mobile Subscriber Identity
Een nummer, maximaal 15 cijfers groot, waarmee men een mobiele telefoon en de gebruiker ervan eenduidig kan identificeren. Het nummer is te vinden op de sticker die onder de accu van het mobieltje zit.
IMTS
Improved Mobile Telephone System
Systeem voor mobiele telefonie uit de jaren zestig met 23 kanalen tussen 150 en 450 MHz. Later opgevolgd door AMPS.
IMUX
Inverse Multiplexer
Een apparaat dat meerdere ISDN BRI-lijnen bundelt en ze vervolgens als een synchroon signaal aanbiedt aan de A- of B-poort van de VTT.
IN
Intelligent Netwerk
Een combinatie van een telefooncentrale en een computer, bijvoorbeeld 06-nummers. Europese term voor de toevoeging van nieuwe diensten aan een geschakeld telefoonnetwerk (POTS).
Inbellijn
Een standaard-inbelverbinding zoals telefoon- of ISDN-lijnen.
Inbelverbinding
Middels een modem (telefoonlijn) verbinding te maken met het internet.
Integrated Services Digital Network
ISDN
Een wereldwijd digitaal communicatienetwerk dat is ontwikkeld uit bestaande telefoondiensten. Het doel van het ISDN is alle huidige telefoonlijnen te vervangen, die conversies naar digitaal vereisen, door volledig digitale schakel- en transmissievoorzieningen die in staat zijn gegevens te vervoeren die variëren van spraak tot computertransmissies, muziek en video. Het ISDN is gebaseerd op twee belangrijke soorten communicatiekanalen: B-kanalen, die spraak, gegevens of beelden vervoeren met een snelheid van 64 Kbps en D-kanaal, dat besturingsgegevens, signalering en linkmanagement-data vervoert met een snelheid van 16 Kbps. De standaard ISDN Basic Rate desktop wordt 2B+D genoemd. Computers en andere apparaten maken een verbinding met ISDN-apparaten door middel van eenvoudige standaard interfaces.
Intelligent Netwerk
IN
Een combinatie van een telefooncentrale en een computer, bijvoorbeeld 06-nummers.
Internet Phone
Communicatietoepassing op het Internet waarbij direct audio verstuurd kan worden. Met Internet Phone kan men (nog) niet direct naar een telefoonnummer bellen, alleen naar andere computergebruikers die op dat moment online zijn.
Internet-telefonie
Internet-telefonie is een technologie die het mogelijk maakt binnenlands en internationaal te bellen vanaf een pc of telefoon naar elke telefoon ter wereld. Internet-telefonie is verreweg de meest geavanceerde telecommunicatietoepassing die het wereldwijde vermogen van het Internet aanwendt.
Internet-telefonie, voordelen
Internet-telefonie reduceert telefoonrekeningen drastisch en bespaart tot 95% op de kosten van traditionele internationale gesprekken. Omdat het signaal via het Internet overgebracht wordt totdat het de telefooncentrale bereikt, zijn de tarieven aanzienlijk lager dan bij de traditionele telecombedrijven. Met Internet-telefonie kan elke telefoon bereikt worden via een pc. Gebruikers zijn niet langer beperkt tot pc-naar-pc-technologie, die vereist dat beide personen toegang hebben tot met multimedia uitgeruste computers, die identieke software moeten bevatten. Het is niet langer noodzakelijk dat beide gebruikers tijdens het telefoongesprek steeds online zijn. Alleen de opbeller moet een pc hebben met een Internet-aansluiting of inbellen via een lokaal of gratis inbelnummer.
Internet-telefonie, werking
Internet-telefonie stelt elke Internet-gebruiker in staat om met een met geluid uitgeruste pc telefoongesprekken vanaf een computer te voeren,of via een telefoon die op de reguliere PBX ( telefooncentrale ) is aangesloten, en deze over het Internet uit te zenden naar een bepaalde telefooncentrale. De centrale geeft het gesprek onmiddellijk en automatisch door naar zijn uiteindelijke bestemming - waar dat ook mag zijn. Het resultaat is real-time, ononderbroken full-duplex geluidscommunicatie tussen twee personen.
Internettelefonie
Bellen over het internet. Vorm van VOIP (voice over ip). Hierbij moet de analoge telefoonstem worden vertaald in een digitaal signaal, daarna kan het pas een reis over het internet beginnen. Voor de digitalisering hebt u software nodig of gespecialiseerde software zoals een voip-modem-router. Soms moet u hierbij de computer altijd aan laten staan. Tevens moet er een beltegoed worden aangevraagd om daadwerkelijk te kunnen bellen. Vervolgens kunt u gratis bellen met de klanten van dezelfde beltegoedaanbieder, en tegen betaling naar normale publieke nummers.
IP-centrale
In deze centrale worden conventionele telefoongesprekken omgezet naar ip en omgekeerd. De telefoons die geschikt zijn voor IP zijn aan deze centrale verbonden. De centrale handelt alle telefoonverkeer af.
IP-telefonie
Er is sprake van ip-telefonie wanneer een ip-centrale al het telefoonverkeer afhandelt. Conventionele telefoongesprekken worden in deze centrale geconverteerd naar ip en omgekeerd. Aan deze centrale hangen telefoons, geschikt voor ip.
iPhone
Een mobiel apparaat van Apple, waarin drie producten worden gecombineerd. De iPhone is een mobiele telefoon, een breedbeeld iPod (muziekspeler) en een internet communicatie apparaat, met e-mail-, web-functionaliteiten. De iPhone heeft een compleet nieuwe gebruikersinterface (vergeleken met andere mobiele telefoons in 2007) die bestuurd kan worden middels een touchscreen (aanraakscherm).
ISDN
Intergrated Services Digital Network
Een wereldwijd digitaal communicatie netwerk dat is ontwikkeld uit bestaande telefoondiensten. Het doel van het ISDN is alle analoge telefoonlijnen te vervangen, die conversies naar digitaal vereisen, door volledig digitale schakel- en transmissievoorzieningen die in staat zijn gegevens te vervoeren die variëren van spraak tot computertransmissies, muziek en video. Het ISDN is gebaseerd op twee belangrijke soorten communicatiekanalen: B-kanalen, die spraak, gegevens of beelden vervoeren met een snelheid van 64 Kbps. D-kanaal, dat besturingsgegevens, signalering en linkmanagement-data vervoert met een snelheid van 16 Kbps. De standaard ISDN Basic Rate desktop wordt 2B+D genoemd. Computers en andere apparaten maken een verbinding met ISDN-apparaten door middel van eenvoudige standaard interfaces.
ISDN functies
Nummeridentificatie
Het telefoonnummer van degene die naar u belt, wordt voordat u hebt opgenomen zichtbaar gemaakt op de display van uw ISDN-toestel.
Blokkering
nummeridentificatie Als u belt of gebeld wordt, kunt u de nummeridentificatie tijdelijk buiten werking stellen, zodat uw gesprekspartner uw nummer niet op de display te zien krijgt. Ook is het mogelijk een permanente blokkering op uw nummer aan te vragen. Bedenk echter wel dat uw nummer altijd zichtbaar blijft bij een belletje naar de politie.
Wisselgesprek
Wanneer u aan het bellen bent en iemand anders probeert u te bellen, krijgt u in de hoorn een aankloptoon te horen en u kunt overschakelen naar een ander gesprek.
Wachtstand
De mogelijkheid om inkomende en uitgaande gesprekken in de wachtstand te zetten.
Direct doorschakelen
Oproepen die op een van de MSN-nummers binnenkomen, kunnen worden doorgeschakeld naar een ander extern telefoonnummer.
Kostenindicatie
Kostenindicatie in de vorm van tel-impulsen tijdens en/of na beëindiging van het gesprek. De kostenindicatie is slechts een indicatie. De precieze kosten zijn hieruit niet af te leiden.
Extra MSN nummer
Bij een ISDN-aansluiting krijgt u gratis 4 nummers.
ISDN software
Alle standaard ISDN software die samenwerkt met de ISDN Common API (CAPl) kan worden toegepast met de NCPlSDN-OCTOCOM. Maximaal 4 NCP-lSDN-OCTOCOM kaarten kunnen gelijktijdig actief zijn in één PC. Hierdoor ontstaat een krachtig platform voor high-performance datacommunicatie met maximaal 32 B-kanalen. Deze capaciteit is van belang bij toepassingen zoals: highspeed file-transfer, routers en gateways.
ISDN soorten
Er zijn twee soorten ISDN-aansluitingen:
BRI (Basic Rate Interface) oftewel ISDN-2, de normale aansluiting die u als consument neemt.
PRI (Primary Rate Interface) oftewel ISDN-30, voor grotere bedrijven.
ISDN-2
BRI (Basic Rate Interface)
De normale ISDN-aansluiting die u als consument neemt. Bij BRI krijgt u twee ISDN-basiskanalen ter beschikking.
ISDN-30
PRI (Primary Rate Interface)
ISDN-aansluiting voor grotere bedrijven. Bij PRI krijgt u 30 ISDN-basiskanalen ter beschikking.
ISDN-basiskanaal
B-kanaal. Elk ISDN-basiskanaal werkt op een snelheid van 64 Kbps voor spraak en/of data. Naast die B-kanalen heeft elke ISDN-aansluiting ook nog een D-kanaal.
ISDN-kaart Actief
Bij LAN-LAN koppelingen en Fax Groep-3 compatibiliteit heeft u een actieve ISDN-kaart nodig.
ISDN-kaart Passief
Standaard ISDN-toepassingen, die in de regel op de voorgrond van het geheugen van de computer draaien, werken prima met een passieve ISDN-kaart. Er is dan ca. 32KB werkgeheugen nodig. Er blijft dan nog voldoende geheugen over voor uw applicatie. Deze situatie treedt meestal op wanneer u alleen maar een remote werkstation toepassing heeft.
ISDN-lijn
Een ISDN-lijn is eigenlijk een geavanceerde telefoonlijn en heeft twee grote voordelen: het internetten gaat sneller en u bent ook nog telefonisch bereikbaar als u aan het surfen bent. Een ISDN-lijn bestaat namelijk uit twee telefoonlijnen. Dus als u de ene lijn bezet houdt - omdat u op Internet zit - is er nog een tweede lijn vrij om te bellen of om gebeld te worden. En zoals gezegd, is de ISDN-lijn sneller dan een gewone telefoonlijn.
ISDN-protocollen
Een ISDN-adapter brengt net zoals een modem een verbinding tot stand tussen uw pc en het telefoonnetwerk. Alleen doet hij dat volledig digitaal. De adapter moet dus enerzijds op uw pc aangesloten worden en anderzijds op het ISDN-netwerk van PTT Telecom of Belgacom. Dat ISDN-netwerk verschilt soms van land tot land. Het gaat hierbij met name om het protocol voor het D-kanaal. Dit protocol bepaalt of uw adapter goed samenwerkt met de telefoonaansluiting. Het in Europa meest gebruikte D-kanaal-protocol is DSS1, maar er zijn ook protocollen die naar de naam ETSI, ETSI-1 of NET3 luisteren. De verzamelnaam voor al deze protocollen luidt EuroISDN; als uw adapter deze keuze biedt zit u goed. In Amerika gebruikt men de standaarden NI-1 en AT&T 5ESS, in Japan INS-Net64, en in andere landen zijn weer andere D-protocollen in zwang. Dit is van belang als u de adapter ook in het buitenland wilt gaan gebruiken, bijvoorbeeld met een notebook. Daarnaast zijn er protocollen voor de data-overdracht via de B-kanalen. Deze zijn, net als bij analoge modems trouwens vastgesteld door de internationale telecommunicatie unie (ITU) in Genève. Van de hoofdprotocollen zijn V.110, V.120 en X.75 het meest populair.
IVR
Interactive Voice Response
Gebruiker-interface met behulp van spraak, waarbij digitale spraak de beller informeert over de mogelijkheden die met toetsen op het telefoontoestel worden gekozen.