Call bumping
Multilinking
Als alle B-kanalen van een ISDN-aansluiting voor datatransmissie worden gebundeld, is men telefonisch niet meer bereikbaar en krijgt de beller een in-gesprek-toon. Met call bumping wordt dit voorkomen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, maakt de apparatuur bij een binnenkomend gesprek de kanaalbundeling tijdelijk ongedaan; na afloop van het gesprek wordt de kanaalbundeling hersteld.
Call redirection
Direct doorschakelen van de telefoon.
Call-setup
Bij het maken van een digitale verbinding wordt een aantal gegevens uitgewisseld, zoals de telefoonnummers en het soort gesprek (spraak, fax, enzovoort).
CallerID
Een telefoonabonnee kan, mits voorzien van de juiste telefoon, op een schermpje aflezen wie hem probeert te bereiken.
Calling card
Telefoonkaart.
CallMe
Met één klik op de CallMe-knop wordt het mogelijk voor websitebezoekers direct te spreken met de organisatie achter een site. De surfer wordt dan namelijk direct en gratis gebeld. Een bezoeker van de website die zich aanvullend wil laten informeren, klikt op de button, die meestal op de home page staat. Hij tikt vervolgens zijn naam en telefoonnummer in en wordt binnen enkele seconden kosteloos gebeld door de organisatie achter de site.
CAMEL
Customised Applications of Mobile Enhanced Logic
Een architectuur voor mobiele netwerken die naar derde-generatie mobiele netwerken of UMTS wordt gebracht.
Cameratelefoon
Imaging phone
Een telefoon (mobieltje) met een ingebouwde camera.
Carrier select
Dienst die verschillende telecombedrijven aanbieden, waarmee consumenten en bedrijven geld kunnen besparen op de telefoonkosten. Deze bedrijven werken als �tussenhandelaars" tussen u en de KPN. Carrier select is niet te gebruiken bij een Belbudget-abonnement van KPN en alleen voordelig voor het bellen naar interlokale, internationale en mobiele nummers. Het is niet mogelijk om via carrier select naar buzzers en service nummers te bellen.
CAS
Communications Application Specification
Standaard voor modems en faxkaarten.
CB
Cell Broadcast
Hiermee kan de provider (aanbieder) algemene berichten naar een telefoon sturen.
CBC
Cell Broadcast Center
Een zender die SMS-berichten verstuurt aan alle mobiele telefoons die zich in een bepaalde regio bevinden. Zo"n regio kan een snelweg zijn of een luchthaven of stadion, maar ook een stadscentrum of een tentoonstelling.
CCC
Credit Card Calling
Een abonnee die voor een telefoongesprek betaalt met een creditcard.
CCSS7
Common Channel Signaling System 7
De basis van het telefoonnetwerk van Belgacom.
CDMA
Code Division Multiple Access
Technologie voor hoogwaardige digitale telefonie waarbij ieder station de gehele tijd kan beschikken over het volledige frequentiespectrum. Gelijktijdige transmissies worden met behulp van codetheorie van elkaar gescheiden.
Cell Broadcast kanaal
Via dit kanaal kunnen berichten worden gestuurd naar alle mobiele telefoons binnen een bepaald gebied. Het bericht (geen sms-bericht) verschijnt op het beeldscherm van de telefoon. Ook als het gewone gsm- en sms-verkeer door overbelasting vastloopt, komen deze berichten door. Dat is met name in een rampsituatie met veel telefoonverkeer van belang.
Cellulair
Mobiele communicatie werkt met cellen: gebieden die bestreken worden door een basisstation. De honingraatachtige celstructuur maakt hergebruik van frequenties mogelijk. Hoe kleiner de cellen, hoe vaker de frequenties kunnen worden hergebruikt en hoe lager het vermogen. Binnen een kantoor kan met picocellen gewerkt worden. De basistations zijn via kabels met elkaar verbonden om de continu�teit van een radioverbinding te waarborgen.
Channel bundling
Call bumping
Multilinking

Als alle B-kanalen van een ISDN-aansluiting voor datatransmissie worden gebundeld, is men telefonisch niet meer bereikbaar en krijgt de beller een in-gesprek-toon. Met call bumping wordt dit voorkomen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, maakt de apparatuur bij een binnenkomend gesprek de kanaalbundeling tijdelijk ongedaan; na afloop van het gesprek wordt de kanaalbundeling hersteld.
Channel-Bundling faciliteit
Maakt het mogelijk om een aantal B-kanalen te bundelen tot één breedbandige dataverbinding. Channel-On-Demand zorgt voor het dynamisch bijschakelen van B-kanalen op het moment dat dit gewenst is.
CIT
Computer Integrated Telephony
Technologie voor intergratie van computer en telefoon.
CLI
Calling Line Identification
Nummerweergave

Tonen van het telefoonnummer van de beller op het toestel van de gebelde. Voordat de verbinding tot stand is gebracht, is al bekend wie er belt en kan de computer naar de gegevens en naar eventuele relevante informatie gaan zoeken.
CLIP
Caller Line Identification
Presentation

Nummerweergave Het weergeven van het nummer van degene die jou belt.
Collect call
Telefoonverbinding waarbij de kosten voor rekening van de ontvanger zijn.
Common carrier
Een particulier bedrijf dat openbare communicatiediensten verzorgt.
Conditioning
De toevoeging van apparatuur aan een gehuurd spraakkanaal, waardoor dat kanaal voldoet aan de specificaties voor datatransmissie.
Contention
De faciliteit van een telefoonnetwerk of een data-PABX (Private Automatic Branche eXchange), waardoor meerdere terminals tegelijk kunnen werken op basis van fifo (first in first out). Dit betekent dat er minder computercomponenten nodig zijn.
Covertones
Polyfonic ringtones met daaraan toegevoegd de stem van de zanger of zangeres, en soms zelfs andere achtergrondgeluiden of instrumenten. Het verschil tussen covertones en voicetones is dat covertones covers van liedjes zijn.
Credit Calling Card
Telefoonkaart, maar de rekening komt later.
Crosstalk
Diafonie
Overspraak in de kabel en de aansluitingen. Signaaloverdracht van een aangrenzende draad. Als je bijvoorbeeld een telefoongesprek voert en je hoort zwak op de achtergrond een gesprek van iemand anders, heeft de telefoonlijn last van crosstalk.
CSF
Connected Services Framework
Een totaaloplossing op basis van Microsoft-technologie waarmee gebruikers mobiele netwerken kunnen beheren en uitbreiden met allerlei online diensten.
CT
Cordless Telephony
Systeem voor draadloze telefonie.
CT0
Systeem voor draadloze telefonie via analoge transmissie over twee afzonderlijke kanalen. Het frequentiegebied loopt van 31,2 tot 40,1 MHz verdeeld in twintig kanalen van 25 kHz. Het bereik was 50 tot 150 meter. CT0 werd al gauw opgevolgd door CT1.
CT1
Eerste Europese standaard voor draadloze telefoons uit 1983. De analoge transmissie kiest automatisch uit veertig kanalen met een bandbreedte van 25 kHz. CT1 is minder storingsgevoelig dan CT0 en ook beter beveiligd. CT1 werd opgevolgd DECT.
CW
Calls Waiting Geeft aan hoeveel mensen er op een bepaald moment zitten te wachten aan de telefoon bij bijvoorbeeld een helpdesk. "Er zijn nog 11 wachtenden voor u."